Jarmark w Swołowie

Weekend w Swołowie w nastrojach narodowych w związku z Dniem Niepodległości przypadającym 11 listopada, ale i w nastrojach konsumpcyjnych.
Gęś na pewnie kilkadziesiąt sposobów znalazła się na licznych stoiskach w specjalnie przygotowanym namiocie, a także na świeżym, choć mokrym powietrzu.
Jakkolwiek należałoby się cieszyć tym, że wystawcy prześcigali się w pomysłach na gęsinę, to…
Chciałoby się prosić organizatorów o standaryzację stoisk i lepsze zabezpiecznie ich pod względem higieniczno-sanitarnym.