VII Chmieleńskie babki wielkanocne

Mimo pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, 28 marca 2021 w Chmielnie odbędzie się VII konkurs tradycyjnych bab wielkanocnych.

Organizatorzy podkreślają, wielkie znaczenie nawiązania do tradycji wypieków wielkanocnych, do historycznych zeszytów przechowywanych w domach po babciach. Nawiązanie do tego, jak się baby wielkanocne wypiekało przed laty będzie szczególnie cenne w oczach jury. Kartka ze starym przepisem będzie jokerem, gdy w samej sztuce cukierniczej będą pewne potknięcia. Poszukiwany jest po prostu wzór na tradycyjne babki wielkanocne. Wzory powielone z kolorowych magazynów dla kobiet mają nie być w cenie.

Rafał Nowakowski